En ny viltmyndighet

Naturvårdsverket har yttrat sig över Jaktlagsutredningens delbetänkande SOU 2013:71 Viltmyndigheten – jakt och viltförvaltning i en ny tid. Naturvårdsverket avråder från en ny sammanhållen myndighet för jakt- och viltförvaltning och rekommenderar ett bibehållet ansvar för Naturvårdsverket.