Den biståndspolitiska plattformen

Naturvårdsverket har lämnat remissvar på regeringens skrivelse om det svenska biståndets inriktning (Skr. 2013/14).