Boverkets rapporter 2014:4 och 2014:5

Naturvårdsverket har yttrat sig över rapporterna Uppdrag att utreda definitioner på byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, vind, suterrängvåning och källare (rapport 2014:4) respektive Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar (rapport 2014:5).

Sidan senast uppdaterad: 10 juni 2014Sidansvarig: Louise Bednarz