Potential för att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla

Naturvårdsverket har yttrat sig över en principiellt viktig fråga: vilket pris på utsläpp av koldioxid som bör användas vid den här typen av studier. Naturvårdsverket anser att det pris Statens energimyndighet har använt är alldeles för lågt. Yttrande till Näringsdepartementet 16 januari 2014.

Sidan senast uppdaterad: 17 januari 2014Sidansvarig: Marcus Öhman