Ändring i trafikförordningen, vägmärkesförordningen, förordning om vägtrafikdefinitioner samt vägförordningen

Naturvårdsverket har inga synunkter på innehållet i remissen "Framställan om ändring i trafikförordningen (1998:1276), vägmärkesförordningen (2007:90), förordningen om vägtrafikdefinitioner (2001:651) samt vägförordningen (2012:707)."