Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier

Naturvårdsverket ser positivt på att åtgärdsvalsstudier införts som ett nytt steg i planeringen av transportsystemet. Skrivelse till Trafikverket 2013-02-28.