Bristfälligt underlag till avgränsning av MKB för nationell transportplan

Trafikverket behöver förbättra underlaget till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen för den nationella transportplanen för 2014-2025, anser Naturvårdsverket.