Beslut om skyddsjakt i Skåne överklagas

Kammarrätten kan avgöra om skyddsjakten på en varg i Skåne kan genomföras. Naturvårdsverket har beslutat att överklaga Förvaltningsrätten i Stockholms dom som upphävde Naturvårdsverkets beslut. Skyddsjaktsbeslutet var väl motiverat och det inte fanns någon annan lämplig lösning på kort sikt, anser Naturvårdsverket.