Alternativ i den Nationella transportplanen

Naturvårdsverket anser att regeringens direktiv om en nationell transportplan för 2014-2025 rymmer möjligheten att bedöma rimliga alternativ till exempel när det gäller hur pengarna ska fördelas mellan olika trafikslag.