Styrmedel enskilda avlopp

Naturvårdsverket har yttrat sig över Havs- och vattenmyndighetens redovisning av ett regeringsuppdrag gällande bland annat styrmedel i samband med enskilda avlopp. Naturvårdsverket föreslår en alternativ utformning för att förtydliga bestämmelsen om tillsynsvägledningsansvar.