Naturvårdsverket: Bygg inte vindkraft på Holmön och Ängsön

Det är mycket olämpligt att bygga en vindkraftspark på Holmön och Ängsön, Sveriges i särklass rikaste område för häckande skärgårdsfågel.Det anser Naturvårdsverket i ett andra samrådsyttrande till Slitevind om vindkraftsbygget utanför västerbottenskusten.