Sammanställning av yttranden angående föreskrifter om kontroll av luftkvalitetet

Naturvårdsverket har reviderat föreskrifterna om kontroll av luftkvalitet. Förslaget remitterades våren 2013. Yttrandena har sammanställts.