Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider - paket 2

Remiss om Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider, paket två. Synpunkter på de preliminära förslagen ska lämnas senast den 23 mars 2020.

Sidan senast uppdaterad: 31 januari 2020