Remiss om tillämpning av EU:s varuförordning under 2018

Har svenska kommuner och länsstyrelser tillämpat EU:s varuförordning? Det vill Naturvårdsverket ha svar på inför rapportering till Europeiska kommissionen. Remisstiden går ut den 18 februari 2019.

Sidan senast uppdaterad: 15 januari 2019Sidansvarig: Annica Cornelius