Remiss om förslag till nya föreskrifter om vilt som tillfaller staten

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om vilt som tillfaller staten. Remisstiden går ut den 31 augusti 2019.