Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider

Remiss om Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider, paket 1. Synpunkter på de preliminära förslagen ska lämnas senast den 16 februari 2020.

Sidan senast uppdaterad: 16 december 2019Sidansvarig: Ebba Henning Planck