Ansökan om myggbekämpning 2020–2022 i Nedre Dalälvsområdet

Naturvårdsverket handlägger en ansökan om dispens och tillstånd för spridning av VectoBac G® mot översvämningsmyggor i Nedre Dalälven under 2020–2022.

Sidan senast uppdaterad: 28 oktober 2019Sidansvarig: Thomas Pettersson