Förslag till reviderad handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft – Luftguiden

Naturvårdsverkets handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Luftguiden, är framtagen för att stödja kommunerna i arbetet med kontroll och tillämpning av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Nu har den reviderats.

Sidan senast uppdaterad: 16 mars 2020Sidansvarig: Helena Sabelström