Remiss av förslag på ny handledning kring naturvägledning

Centrum för naturvägledning (CNV) har på beställning av och i samarbete och dialog med Naturvårdsverket tagit fram en handledning för naturvägledning för att underlätta planering, genomförande och utvärdering i skyddad natur.

Sidan senast uppdaterad: 26 januari 2018Sidansvarig: Camilla Näsström