Remiss om förslag till nationellt luftvårdsprogram

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till nationellt luftvårdsprogram med strategisk miljöbedömning samt samhällsekonomisk konsekvensanalys. Synpunkter kan ges senast den 7 januari 2019.

Sidan senast uppdaterad: 16 november 2018Sidansvarig: Ann-Christine Stjernberg