Remiss om förslag till ny skötselplan för Gotska Sandöns nationalpark

Den nya skötselplanen innehåller flera förändringar för att kunna bevara nationalparken i sitt naturliga tillstånd och för att utveckla friluftslivet.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2019Sidansvarig: Erik Hellberg Meschaks