Ansökan om myggbekämpning under 2019 i Nedre Dalälvsområdet

Naturvårdsverket handlägger en ansökan om dispens och tillstånd för spridning av VectoBac G® mot översvämningsmyggor i Nedre Dalälven under 2019.

Sidan senast uppdaterad: 25 januari 2019Sidansvarig: Thomas Pettersson