Sammanställning av remissvar om förslag till ny vägledning om växtskyddsmedel

Här är inkomna svar om förslag till ny vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden. Förslaget remitterades sommaren 2017.

Sidan senast uppdaterad: 17 oktober 2017Sidansvarig: Marie-Louise Nilsson