Tillämpning av EU:s varuförordning 2017

Har svenska kommuner och länsstyrelser tillämpat EU:s varuförordning? Det vill Naturvårdsverket ha svar på inför rapportering till Europeiska kommissionen. Remisstiden går ut den 8 februari 2017.