Förslag till nya föreskrifter om handel med utsläppsrätter

Regeringen föreslår att Naturvårdsverket från och med 1 januari 2018 ska vara tillståndsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

Sidan senast uppdaterad: 16 oktober 2017Sidansvarig: Ulla Jennische