Förslag om att bilda Åsnens nationalpark i Kronobergs län

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till en ny nationalpark. Vi samlar in synpunkter på förslaget till och med den 3 juli. Förslaget har kompletterats med ytterligare ett område i nordvästra delen. Synpunkter på att även detta område ingår i nationalparken kan lämnas till och med den 28 augusti 2017.

Sidan senast uppdaterad: 30 april 2018Sidansvarig: Gisela Norberg