Ansökan om myggbekämpning under 2018 i Nedre Dalälvsområdet

Naturvårdsverket behandlar en ansökan om dispens och tillstånd för spridning av VectoBac G mot översvämningsmyggor i Nedre Dalälven under 2018.

Sidan senast uppdaterad: 4 november 2019Sidansvarig: Thomas Pettersson