Sammanställning av remissvar för remissen ”Vattenskyddsområden – förslag till hantering och publicering av information” samt information om Naturvårdsverkets fortsatta arbete

Naturvårdsverket har beslutat om förändrad hantering av vattenskyddsområden både vad avser intern hantering och publicering av information. Ett förslag remitterades under september-oktober 2016. Yttrandena har sammanställts och den förändrade hanteringen är baserad på synpunkter som framkommit.

Sidan senast uppdaterad: 12 september 2017Sidansvarig: Birgitta Olsson