Samråd och remiss avseende utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet

Naturvårdsverket inbjuder till samråd enligt miljöbalkens 6 kap. om förslag till miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet, tillika samråd i enlighet med 2 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vatten.

Sidan senast uppdaterad: 1 september 2016Sidansvarig: Ulrika Karlsson