Sammanställning av yttranden angående förslag till nya föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Förslaget remitterades under maj-augusti 2016. Yttrandena har sammanställts.

Sidan senast uppdaterad: 23 oktober 2017Sidansvarig: Helena Sabelström