Reviderade föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Naturvårdsverket har skickat ut en remiss för att få in synpunkter på förslag till ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:6) om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Naturvårdsverket senast den 7 juni 2016.

Sidan senast uppdaterad: 26 februari 2018Sidansvarig: Anders Olsson