Reviderade föreskrifter om innehållet i en kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till reviderade föreskrifter och vägledning om innehållet i en kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering samt för länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6). Synpunkter lämnas senast den 14 oktober 2016.

Sidan senast uppdaterad: 23 juni 2016