Reviderade föreskrifter om innehållet i en kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering

Naturvårdsverkets förslag till reviderade föreskrifter och vägledning lämnades på remiss under 2016. Nya föreskrifter och vägledning gäller från maj 2017. Sammanställningen av remissvaren finns nu.

Sidan senast uppdaterad: 30 maj 2017Sidansvarig: Yvonne Augustsson