Remiss inför revidering av cisternföreskrift NFS 2003:24

Naturvårdsverket har utrett och analyserat möjligheterna att upphäva alternativt att revidera Naturvårdsverkets föreskrift 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (cisternföreskriften).

Sidan senast uppdaterad: 12 maj 2016Sidansvarig: Rebecca Wennerberg