Remiss av uppdaterad handbok om Natura 2000 i Sverige

Den uppdaterade Handboken om Natura 2000 i Sverige innehåller främst beskrivningar om hur den särskilda Natura 2000-tillståndsprövningen bör genomföras.

Sidan senast uppdaterad: 5 september 2016