Remiss om förslag till nya föreskrifter om användande av fångstredskap

Förslag till nya föreskrifter om användande av fångstredskap har varit ute på remiss. Remissammanställning finns nu och föreskrifterna är beslutade.