Remiss av femårig plan för genetisk förstärkning av varg

Den femåriga planen för genetisk förstärkning beskriver vilka åtgärder som ska säkra att en gynnsam bevarandestatus för varg bibehålls genom att målet för antalet nya reproducerande invandrade vargar uppfylls.

Sidan senast uppdaterad: 1 november 2017Sidansvarig: Helene Lindahl