Remiss av ansökan om myggbekämpning av översvämningsmygg under 2017 i Nedre Dalälvsområdet

Naturvårdsverket har handlagt en ansökan från Nedre Dalälven Utvecklings AB om dispens för spridning av bekämpningsmedel från helikopter för bekämpning av larver av översvämningsmygg samt om tillstånd att sprida bekämpningsmedlet inom Natura 2000-områden. Nu finns ett beslut. Ansökan om myggbekämpning av översvämningsmygg under 2017 genom spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet

Sidan senast uppdaterad: 18 mars 2019Sidansvarig: Thomas Pettersson