Förslag till gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har tagit fram förslag till gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket. Remisstiden är slut.