Uppföljning av friluftsmålen

Regeringen har redovisat mätbara mål för friluftspolitiken, samt sin syn på det framtida arbetet med utveckling och uppföljning av målen. Synpunkter på remissen lämnas senast den den 16 november 2015.

Sidan senast uppdaterad: 26 februari 2018Sidansvarig: Lena Nerkegård