Tillämpning av EU:s varuförordning under 2016

Har svenska kommuner och länsstyrelser tillämpat EU:s varuförordning? Det vill Naturvårdsverket ha svar på inför rapportering till Europeiska kommissionen. Remisstiden går ut den 17 februari.