Svar på remiss om bekämpning av larver av översvämningsmygg med bekämpningsmedlet VectoBac G i Deje, Forshaga kommun, 2015

Här finns svaren på remissen om bekämpning av larver av översvämningsmygg med bekämpningsmedlet VectoBac G i Deje, Forshaga kommun, under 2015.

Sidan senast uppdaterad: 20 januari 2015Sidansvarig: Björn-Axel Beier