Svar på remiss om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet

Här finns svaren på remissen om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet under 2015.

Sidan senast uppdaterad: 22 januari 2015Sidansvarig: Yvonne Lundell