Remissammanställning Vägledning om statusrapporter

En omarbetad vägledning om statusrapporter för industriutsläppsverksamheter har remitterats till representanter för myndigheter och industriverksamheter under våren 2015. Här är sammanställningen.

Sidan senast uppdaterad: 3 september 2015Sidansvarig: Maria Enroth