Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark med ändrade föreskrifter och ny skötselplan

Naturvårdsverket föreslår att Tivedens nationalpark ska utvidgas. I samband med detta har ett förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan tagits fram. Du kan lämna synpunkter på förslaget senast den 5 oktober 2015.

Sidan senast uppdaterad: 30 juli 2015Sidansvarig: Gisela Norberg