Förslag till utvidgning av Björnlandets nationalpark med ändrade föreskrifter och ny skötselplan

Naturvårdsverket föreslår att Björnlandets nationalpark ska utvidgas. I samband med detta har ett förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan tagits fram i samverkan med Länsstyrelsen i Västerbottens län och Åsele kommun. Du kan lämna synpunkter på förslaget senast den 17 september 2015.