Förslag till utvärderingsstrategier för Sverige enligt Luftkvalitetsdirektiven

Naturvårdsverket vill få synpunkter på förslag till utvärderingsstrategier för Sverige enligt Luftkvalitetsdirektiven. Förslagen har tagits fram av Datavärden för luft (IVL) på uppdrag av Naturvårdsverket. Synpunkter ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 17 april 2015.