Sammanställning av remissvar om förslag till nya föreskrifter om bekämpningsmedel

Här är inkomna svar och konsekvensutredning om förslag till nya föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel, samt om spridning av vissa biocidprodukter. Förslaget remitterades våren 2015.