Förslag till nya föreskrifter för jägarexamen

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifterna för jägarexamen som ersätter NFS 2005:4. Förslaget handlar om utveckling av tekniska stöd, avgiften för de olika proven inom jägarexamen och om hur resultatredovisningen går till. Synpunkter på förslaget kan lämnas senast den 17 augusti 2015.