Förslag till ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter för Tyresta nationalpark. Synpunkter på förslaget lämnas till Naturvårdsverket senast den 16 februari 2016.

Sidan senast uppdaterad: 29 december 2015Sidansvarig: Björn-Axel Beier