Förslag till ändrade föreskrifter för Kosterhavets nationalpark

Remiss om Naturvårdsverkets förslag på ändrade föreskrifter för Kosterhavets nationalpark. Ändringarna gäller några av de kartor som markerar zon C, områden med tillträdesförbud, som inte överensstämmer med texten i §15. Remissvar senast den 31 augusti 2015.